power-down.jpg
Program podporuje klasické a hybridní rychlé vypnutí počítače